Logo: Rekomendowany Program Profilaktyczny Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - dlaczego warto?

Kod szkolenia:
43W
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni.
Tematyka:
  • Założenia i cele Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
  • Profilaktyka uniwersalna i jej wpływ na klimat szkoły.
  • Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszeniem kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Głównym celem programu jest:

  • wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Cel:
  • Zapoznanie z założeniami Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Podczas spotkania będzie można:

  • uzyskać informacje na temat pełnego programu Szkoły i szkoleń dla specjalistów rozwijających umiejętności pracy z rodzinami, poczuć siłę doświadczeń warsztatowych Szkoły podczas prostego, bezpiecznego ćwiczenia dotyczącego wybranej kompetencji wychowawczej.
Termin:
7 czerwca 2024 r. w godz. 9:00 – 11:45
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Anna Pawłowska
Prowadząca:
Katarzyna Komoszewska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Komoszewska

Trenerka programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Prezes (ka) Stowarzyszenia Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Psycholog, twórczyni programu Akademia Mocy – zajęć warsztatowych dla dzieci rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne. Szkoli psychologów i pedagogów, którzy pracują indywidualnie i warsztatowo z Dziećmi i z Rodzicami. Mama trójki dzieci: 17, 14 i 10 lat.