Kod szkolenia:
82W
Adresaci:
nauczycielki i nauczyciele szkół ponadpodstawowych i klas IV-VIII szkół podstawowych, bibliotekarki i bibliotekarze.
Tematyka:
  • Spacer Pokoju po Wrocławiu i warsztaty poświęcone działalności Dietricha Bonhoeffera, Kathariny Staritz i Bolesława Kominka.
  • Wizyta w Synagodze pod Białym Bocianem i obejrzenie wystaw stałej i czasowych.
  • Lekcja muzealna wokół wystawy "We władzy oszustwa: potęga propagandy nazistów".
  • Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Bente Kahan.
Cel:
  • uświadomienie uczestnikom roli świadków w przeciwstawianiu się złu,
  • pogłębianie wiedzy o wielokulturowym dziedzictwie Polski i regionu,
  • poznanie nowych narzędzi edukacji historycznej i praw człowieka,
  • rozwinięcie umiejętności w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej.
Termin:
28 maja 2024 r. w godz. 8:00 – 20:00
Miejsce:
szkolenie wyjazdowe we Wrocławiu
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
12
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Anna Dzięgiel, Anna Ciach, dr Edward Boudewijn Skubisz
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzących:

Anna Dzięgiel – nauczyciel-konsultant

Absolwentka filologii słowiańskiej i polskiej – Wydział Filologiczny UŚ, "Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie" w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), "Organizacja i zarządzanie oświatą" (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczycielka dyplomowana, regionalna liderka programu "Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole" Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatorka kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trenerka edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, metody nauczania języka polskiego jako obcego, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.

Anna Ciach

Anna Ciach – nauczycielka języka polskiego, pedagog i wychowawca; obecnie pracuje w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, Ambasadorka Polin, absolwentka podyplomowych studiów z zakresu historii (UJ), wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Ukończyła The International Schol for Holocaust Studies w ramach programu ICHEIC – Edukacja o Holocauście w Europie w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.

Autorka i realizatorka projektów edukacyjnych promujących dialog międzykulturowy (m.in. "Pamięć dla przyszłości, "Education – the knowledge of  the past and the lesson for the future", "Rutka Laskier, Dawid Rubinowicz, Hanna Goldszajd. Wyznania aktualne...", "Anne Frank pomost do tolerancji", " Wielkie małe historie") oraz innowacji programowych ("Każdy inny, wszyscy równi. CKZiU szkołą tolerancji", "Szkoła dialogu, czyli ważne rozmowy na trudne tematy").
 

dr Edward Boudewijn Skubisz

Studiował teologię na Uniwersytecie Katolickim w Nijmegen, gdzie uzyskał dyplom z pracy duszpasterskiej. Pracował jako katecheta, realizował także liczne projekty edukacyjne. Od 2004 roku mieszka we Wrocławiu. Współpracuje m.in. z  Katedrą Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundacją Anny Frank (Amsterdam). Założyciel fundacji Dom Pokoju organizującej projekty edukacyjne dla młodzieży. W 2024 roku obronił doktorat na Uniwersytecie w Amsterdamie poświęcony problemowi teologii ofiary i przemocy seksualnej w kulturze.

W 2005 roku założył we Wrocławiu Fundację Dom Pokoju, w której on działał do  2016 roku. Organizował i wprowadzał w polskich szkołach różnorodne projekty z  zakresu edukacji o pokoju i obywatelstwie, Praw Człowieka i Dziecka, przede wszystkim systematycznego i podstawowy program Szkoły Dialogu (w języku niderlandzkim: Szkoła Vreedzame). Od 2016 roku kontynuuje tę pracę w Polsce w  ramach projektów Domu Anny Frank w Amsterdamie i Fundacji Krzyżowa na rzecz Porozumienia Europejskiego.