Logo: Wykorzystanie technik behawioralnych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przejawiającymi trudne zachowania

Kod szkolenia:
12K/O/S/IV
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści.
Tematyka:
  • omówienie przyczyn i funkcji niepożądanych zachowań ucznia;
  • przedstawienie znaczenia, celów i metod oceny funkcjonalnej zachowania;
  • prezentacja ogólnych strategii radzenia sobie z trudnym zachowaniem uczniów (Strategie uniwersalne, Strategie ukierunkowane, Strategie indywidualne);
  • przedstawienie wybranych technik behawioralnych w pracy z uczniem przejawiającym trudne zachowania (system motywacyjny, kontrakty behawioralne, wygaszanie, procedura "time-out", kontrola bodźcowa);
  • wskazanie znaczenia Treningu Umiejętności Społecznych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przejawiającymi trudne zachowania.
Cel:
  • rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli,
  • doskonalenie warsztatu nauczyciela, specjalisty w zakresie pracy z dzieckiem, uczniem przejawiającym trudne zachowanie.
Termin:
13 maja 2024 r. w godz. 16:00 – 17:30
Miejsce:
seminarium online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
2
Koordynatorzy:
Aleksandra Boruta-Król, Sebastian Koczy
Prowadząca:
Karina Leksy
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Karina Leksy

Pedagog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej (WSB) oraz terapii pedagogicznej i rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (UŚ). Jako terapeuta behawioralny pracowała w Behawioralnym Punkcie Terapeutycznym "Razem" w Bytomiu oraz w Centrum Terapii Behawioralnej (CTB) w Gliwicach. Ukończyła liczne szkolenia i staże zawodowe, głównie w obszarze terapii behawioralnej dzieci z ASD.