Logo: Warsztaty z grą planszową "Czwarta władza"

Kod szkolenia:
42W
Priorytet MEiN:
Adresaci:
nauczyciele uczniów 13+.
Tematyka:
  • gra planszowa Czwarta władza,
  • mechanizmy działania mediów,
  • krytyczne myślenie.
Cel:
  • podniesienie wiedzy w zakresie mechanizmów rządzących mediami i kanałami komunikacji masowej,
  • zapoznanie się z regułami funkcjonowania mediów i kształtowania linii redakcyjnych, tz. pokazywania informacji z perspektywy wydawcy i właściciela instytucji medialnej,
  • każdy uczestnik otrzyma egzemplarz gry, po szkoleniu należy przeprowadzić grę dla uczniów w wieku 13+.
Termin:
12 kwietnia 2024 r. w godz. 15:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Monika Szekiel-Mnich
Prowadząca:
Sara Smyczek-Gołębiewska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sara Smyczek-Gołębiewska

Prawniczka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych. Sekretarz redakcji czasopisma "Dyskurs & Dialog". Badawczo zainteresowana tematyką słuszności w orzecznictwie. Prezeska Stowarzyszenia Analityków Przekazów Mediów Elektronicznych. Od lat zaangażowana w edukację prawniczą i medialną. trenerka oraz współautorka gier planszowych. Śląsko dzioucha, która w każdą inicjatywę, w którą się angażuje, wnosi życie, uśmiech i pasje. Działaczka trzeciego sektora od najmłodszych lat – zaangażowana w działania Stowarzyszenia "Wolni z Wyboru" oraz jako wolontariusz w Domu Dziecka. Człowiek czynu – nie lubi bierności i marnowania czasu. Dla ciekawej rozmowy przy kubku herbaty lub wyprawy w góry jest w stanie przemierzyć setki kilometrów.