Logo: Trening Umiejętności Społecznych jako narzędzie pracy wychowawcy i pedagoga szkolnego

Kod szkolenia:
37WD/3
Adresaci:
wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, nauczyciele świetlicy, nauczyciele przedszkoli.
Tematyka:
I dzień:
  • Trening umiejętności społecznych – wprowadzenie i podstawy teoretyczne.
  • Trening umiejętności społecznych – praktyczne aspektu realizacji zajęć.
  • Rola rodziców/opiekunów w procesie generalizacji umiejętności nabytych podczas Treningu Umiejętności Społecznych.
  • Kształtowanie umiejętności społecznych w kontekście szkolnym.

II dzień:

  • Sposoby na trudne zachowania ucznia w trakcie zajęć TUS.
  • Metodyka Treningu umiejętności społecznych – tematyka zajęć, przykładowe scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne i ćwiczenia praktyczne (wykorzystanie gier planszowych, historyjek obrazkowych, zdjęć i widokówek).
  • Zajęcia warsztatowe TUS z udziałem uczestników szkolenia.
Cel:
  • przybliżenie specyfiki zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży z trudnościami w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego,
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie prowadzenia zajęć wychowawczych z wykorzystaniem Treningu Umiejętności Społecznych,
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie kształtowania i wzmacniania umiejętności społeczno-emocjonalnych uczniów.
Termin:
19 kwietnia 2024 r. w godz. 16:00 – 20:00 i 20 kwietnia 2024 r. w godz. 10:00 – 14:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
10
Koordynator:
Beata Brzezina
Prowadząca:
Karina Leksy
Cena:
140 zł
👆︎ szkolenie płatne

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Karina Leksy

Pedagog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej (WSB) oraz terapii pedagogicznej i rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (UŚ). Jako terapeuta behawioralny pracowała w Behawioralnym Punkcie Terapeutycznym "Razem" w Bytomiu oraz w Centrum Terapii Behawioralnej (CTB) w Gliwicach. Ukończyła liczne szkolenia i staże zawodowe, głównie w obszarze terapii behawioralnej dzieci z ASD.