Logo: ABC Empatii, ABC Ekonomii - projekty Czepczyński Family Foundation

Zapraszamy serdecznie na spotkanie online, informacyjne, dotyczące Czepczyński Family Foundation, która działa na rzecz poprawy i wspierania edukacji wśród najmłodszych.

Fundacja stworzyła dwa wiodące projekty, ABC Ekonomii i ABC Empatii, które mają za zadanie wspieranie nauczycieli, rodziców oraz specjalistów w zakresie realizacji edukacji ekonomicznej i edukacji włączającej dzieci.

Kod szkolenia:
2S/O
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy.
Tematyka:
  • Czepczyński Family Foundation;
  • projekty ABC Empatii, ABC Ekonomi, wspierające nauczycieli, rodziców oraz specjalistów w zakresie realizacji edukacji ekonomicznej i edukacji włączającej dzieci;
  • pakiety edukacyjne do pracy z dziećmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi.
Cel:
poznanie projektów i pakietów Czepczyński Family Foundation, której celem jest umożliwienie dzieciom dostępu do najlepszej jakościowo edukacji z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości, a także do edukacji włączającej.
Termin:
26 kwietnia 2024 r. w godz. 14:00 – 15:30
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Prowadzący:
Gabriela Niemiec, Katarzyna Jaworska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzących:

Gabriela Niemiec – nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Katarzyna Jaworska – nauczyciel-konsultant

Psycholog, konsultant, szkoleniowiec. Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka studiów podyplomowych z  zakresu psychodietetyki, 4-letniego Studium doskonalącego dla psychologów "Podstawy psychoterapii", szkoleń z tematyki pomocy psychologicznej i psychoterapii, pomocy w sytuacji kryzysu oraz wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, prowadzonych przez specjalistów z ośrodków terapeutycznych w  kraju, takich jak: Instytut Terapii Gestalt z Krakowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Instytut Ericksonowski z  Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy, uczelnie w kraju i specjalistów z zagranicy.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej z  dziećmi wieku przedszkolnym, młodzieżą i rodzicami w zakresie poradnictwa, konsultacji i psychoterapii. Od wielu lat obszarem jej pracy szkoleniowej są zagadnienia związane z profilaktyką zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, identyfikowaniem u  nich zagrożeń i kryzysów, minimalizowaniem objawów utrudniających ich życie szkolne, szukaniem obszarów siły, mocy i skutecznych metod radzenia sobie ze stresem. W obszarze interwencji kryzysowej zajmuje się tematyką związaną ze stresem pourazowym oraz zachowaniami autoagresywnymi u dzieci i  młodzieży. Od około 20 lat wspiera nauczycieli i wychowawców szkół sanatoryjnych i przyszpitalnych organizując dla nich wyjazdowe konferencje i szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem chorym i czasowo odizolowanym od rodziców. Ponadto wspiera nauczycieli w zakresie profilaktyki syndromu wypalenia zawodowego.