Logo: W drodze na rynek pracy - spotkania z pracodawcami. Zawody medyczne w szkole policealnej (część II)

Kod szkolenia:
39S/O/I/2
Adresaci:
doradcy zawodowi.
Tematyka:
  • prezentacja zawodów: technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej;
  • charakterystyka kwalifikacji w ww. zawodach oraz środowisk pracy;
  • jakich pracowników potrzebuje branża medyczna, czyli specyficzne predyspozycje do wykonywania ww. zawodów;
  • możliwości, jakie daje nauka w szkole policealnej;
  • wywiady z pracodawcami i przedstawicielami zawodów – o możliwościach i wyzwaniach rynku pracy oraz oczekiwaniach pracodawców wobec młodych pracowników.
Cel:
przybliżanie tematyki związanej ze światem zawodów i rynkiem pracy.
Termin:
24 kwietnia 2024 r. w godz. 15:30 – 17:45
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Jolanta Niewińska, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Jolanta Niewińska, Katarzyna Wilk, Marcelina Czerwik, Agnieszka Goldman, Karolina Nowińska, Iwona Podraza, Justyna Przybylska, dr n. med. Danuta Widaj
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzących:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – nauczyciel-konsultant

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, mediator. Wieloletni członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach.

Przez kilkanaście lat szkoliła młodzieżowych liderów i wykorzystywała pomysły uczniów na szkolną profilaktykę. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, mediacji szkolnych i rówieśniczych oraz aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Jolanta Niewińska – nauczyciel-konsultant

Pedagog społeczno-opiekuńczy, doradca zawodowy – praktyk z doświadczeniem prowadzenia Szkolnego Ośrodka Kariery dla gimnazjalistów oraz licealistów, absolwentka studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, posiadająca również kwalifikacje terapeuty pedagogicznego, oligofrenopedagoga oraz terapeuty integracji sensorycznej.

Posiada doświadczenie pracy na stanowisku doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego oraz nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Wspiera nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej i programów promocji zdrowia psychicznego.

Katarzyna Wilk – nauczyciel-konsultant

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.

Marcelina Czerwik

Nauczyciel na Wydziale Techniki Dentystycznej, teoretyk i praktyk w Pracowni Protetycznej, propagatorka nowoczesnych technologii w dentystyce Cad-Cam.

Agnieszka Goldman

Nauczyciel na Wydziale Techniki Dentystycznej – prowadzi ćwiczenia z ortodoncji, właścicielka pracowni ortodontycznej.

Karolina Nowińska

Dyplomowana higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny i technik sterylizacji medycznej, nauczyciel zajęć praktycznych i teoretycznych, prowadzi gabinet Higieny Stomatologicznej i współpracuje z lekarzami tworząc placówkę praktycznej nauki zawodu.

Iwona Podraza

Pedagog zdrowia, logopeda, dyplomowana higienistka stomatologiczna, nauczyciel przedmiotów teoretycznych i praktycznych w Medycznej Szkole Policealnej Woj. Śląskiego w Zabrzu, współpracuje z CKE I OKE w Jaworznie oraz jest egzaminatorem w Zespole Krajowym dla zawodu.

Justyna Przybylska

Nauczyciel na Wydziale Techniki Dentystycznej, prowadzi ćwiczenia z ortodoncji i techniki dentystycznej, pracuje w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Zabrzu.

dr n. med. Danuta Widaj

Specjalista protetyk, były nauczyciel akademicki, obecnie nauczyciel zawodowych przedmiotów teoretycznych i praktycznych, prowadzi placówkę szkolenia praktycznego.