Logo: Interaktywna sesja czytania z generatywną sztuczną inteligencją

Kod szkolenia:
22K/O/W/II
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół.
Tematyka:
  • dozwolony użytek publiczny w edukacji,
  • licencje Creative Commons i otwarte zasoby edukacyjne,
  • możliwości wykorzystania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI) w działaniach proczytelniczych.
Cel:
  • przypomnienie zasad wykorzystania utworów objętych prawem autorskim lub udostępnianych na wolnych licencjach w prowadzeniu zajęć z uczniami,
  • trening efektywnego wyszukiwania materiałów w repozytoriach otwartych zasobów edukacyjnych,
  • trening praktycznych umiejętności tworzenia i modyfikowania materiałów edukacyjnych za pomocą narzędzi AI,
  • projektowanie uczniowskich aktywności czytelniczych w oparciu o materiały wygenerowane przez AI.
Termin:
22 kwietnia 2024 r. w godz. 16:00 – 18:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Prowadząca:
Katarzyna Wilk
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Katarzyna Wilk – nauczyciel-konsultant

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.