Kod szkolenia:
54W
Adresaci:
pedagodzy, psycholodzy pracujących z uczniem z trudnościami edukacyjnymi w tym specjaliści, terapeuci – rewalidatorzy pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Tematyka:
  • zastosowanie i wykorzystanie technik oraz metod pracy z uczniem o SPE na zajęciach dodatkowych, specjalistycznych;
  • modelowe, praktyczne i sprawdzone rozwiązania w pracy z uczniem;
  • specyfika pracy nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cel:
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli w tym specjalistów, w zakresie wykorzystania różnych metod w pracy z uczniem w szczególności z dzieckiem o SPE;
  • rozpoznawanie potrzeb, możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • rozwijanie umiejętności pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w zależności od typu niepełnosprawności.
Termin:
22 maja 2024 r. w godz. 16:00 – 18:15
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
3
Prowadzący:
Jolanta Niewińska, Aleksandra Boruta-Król
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzących:

Jolanta Niewińska – nauczyciel-konsultant

Pedagog społeczno-opiekuńczy, doradca zawodowy – praktyk z doświadczeniem prowadzenia Szkolnego Ośrodka Kariery dla gimnazjalistów oraz licealistów, absolwentka studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, posiadająca również kwalifikacje terapeuty pedagogicznego, oligofrenopedagoga oraz terapeuty integracji sensorycznej.

Posiada doświadczenie pracy na stanowisku doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego oraz nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Wspiera nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej i programów promocji zdrowia psychicznego.

Aleksandra Boruta-Król – nauczyciel-konsultant

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – UŚ, Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe) WSNoZ, Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera (studia podyplomowe) WSNoZ, Pedagogika szkolna – diagnoza i terapia pedagogiczna w pracy pedagoga szkolnego (studia podyplomowe) UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny WOM Rybnik.

Posiada 23 letnie doświadczenie w pracy pedagoga szkolnego, oraz pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w różnych typach szkół. Wspiera nauczycieli i wychowawców w prowadzeniu działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szeroko rozumianej profilaktyki oraz kształcenia specjalnego uczniów w szkole.

Szkolenia w obszarach: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, aspekty prawne prowadzenia dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego uczniów (IPET, WOPFU) dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów, wsparcie pedagogów i psychologów w sprawach związanych z ich pracą.