Logo: Z Metisem w lesie. W Międzynarodowym Dniu Paskudy o beskidzkim świerku i kornikach

Kod szkolenia:
14S/O/IV
Adresaci:
nauczyciele szkół i placówek.
Tematyka:
  • owady w lesie,
  • równowaga biologiczna w lesie,
  • biologia kornika drukarza,
  • gradacja gatunkowa i jej ekosystemowe konsekwencje,
  • jak leśnicy ratują beskidzkie świerki.
Cel:
  • poznanie historii beskidzkiego świerka,
  • zrozumienie przyczyn masowego wzrostu liczebności populacji gatunku (gradacji),
  • wyjaśnienie przyczyn i skutków gradacji kornika w Beskidach.
Termin:
17 kwietnia 2024 r. w godz. 15:00 – 16:30
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Agnieszka Gorący-Wójcik, Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzących:

Agnieszka Gorący-Wójcik

Specjalista ds. edukacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Grażyna Skirmuntt – nauczyciel-konsultant

Biolog z pasją, nauczycielka z wieloletnią praktyką zawodową w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym oraz w pracy z osobami dorosłymi. Przez 16 lat pełniła funkcję nauczyciela doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Obecnie konsultantka ROM-E Metis w Katowicach. Autorka podręczników do biologii, programów nauczania, scenariuszy lekcji i różnorodnych materiałów przydatnych nauczycielom w prowadzeniu zajęć. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Kocha zwierzęta, szanuje każdy przejaw życia, angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Jest przekonana, że szkoła nie musi być nudna, a nauka przez zabawę jest najefektywniejsza. Na potrzeby prowadzonych przez siebie szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.

Sonia Gogulla – kierownik, nauczyciel-konsultant

Absolwentka historii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Uzyskała Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, trener-szkoleniowiec.

Dyplomowana nauczycielka historii z wieloletnią praktyką zawodową w szkole podstawowej, obecnie konsultantka ROM-E "Metis" w Katowicach. Uważa, że znajomość procesów historycznych pozwala z dystansem spojrzeć na współczesność i lepiej ją zrozumieć. Ślązaczka promująca edukację regionalną.

Autorka scenariuszy lekcji i innych materiałów z zakresu metodyki nauczania, którymi chętnie dzieli się z nauczycielami. Miłośniczka leśnych spacerów i grzybobrania. Angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Z uczniami realizowała wiele projektów edukacyjnych. Trenerka i Sędzia Odysei Umysłu, programu edukacyjnego realizowanego w formie międzynarodowego konkursu kreatywności. Wielka entuzjastka nauki przez zabawę, na każdym etapie edukacji. Wspólnie z Grażyną Skirmuntt projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.