Kod szkolenia:
274WR
Adresaci:
nauczyciele II i III etapu edukacyjnego.
Tematyka:
 • podstawa programowa kształcenia ogólnego,
 • zapobieganie trudnościom edukacyjnym uczniów,
 • elementy przedmiotowej diagnozy edukacyjnej,
 • taksonomia celów edukacyjnych Blooma,
 • cykl Kolba w praktyce szkolnej.
Cel:
 • uświadomienie znaczenia znajomości przez nauczycieli podstawy programowej niższych etapów edukacyjnych,
 • doskonalenie umiejętności dokonywania diagnozy edukacyjnej z nauczanego przedmiotu,
 • rozwijanie umiejętności definiowania wskaźników edukacyjnych na potrzeby prowadzonej diagnozy potrzeb i trudności edukacyjnych uczniów,
 • kształtowanie umiejętności formułowania celów edukacyjnych i tworzenia narzędzi do ich diagnozy,
 • poznanie przykładowych narzędzi diagnostycznych (test wejście/wyjście, zabawy i zadania diagnozujące stan wiedzy zastanej),
 • wykorzystanie cyklu Kolba w diagnozie edukacyjnej.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie Zoom
Liczba godzin:
do 4 / do 2
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
1000 zł lub 700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzących:

Grażyna Skirmuntt – nauczyciel-konsultant

Biolog z pasją, nauczycielka z wieloletnią praktyką zawodową w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym oraz w pracy z osobami dorosłymi. Przez 16 lat pełniła funkcję nauczyciela doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Obecnie konsultantka ROM-E Metis w Katowicach. Autorka podręczników do biologii, programów nauczania, scenariuszy lekcji i różnorodnych materiałów przydatnych nauczycielom w prowadzeniu zajęć. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Kocha zwierzęta, szanuje każdy przejaw życia, angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Jest przekonana, że szkoła nie musi być nudna, a nauka przez zabawę jest najefektywniejsza. Na potrzeby prowadzonych przez siebie szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.

Sonia Gogulla – kierownik, nauczyciel-konsultant

Absolwentka historii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Uzyskała Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, trener-szkoleniowiec.

Dyplomowana nauczycielka historii z wieloletnią praktyką zawodową w szkole podstawowej, obecnie konsultantka ROM-E "Metis" w Katowicach. Uważa, że znajomość procesów historycznych pozwala z dystansem spojrzeć na współczesność i lepiej ją zrozumieć. Ślązaczka promująca edukację regionalną.

Autorka scenariuszy lekcji i innych materiałów z zakresu metodyki nauczania, którymi chętnie dzieli się z nauczycielami. Miłośniczka leśnych spacerów i grzybobrania. Angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Z uczniami realizowała wiele projektów edukacyjnych. Trenerka i Sędzia Odysei Umysłu, programu edukacyjnego realizowanego w formie międzynarodowego konkursu kreatywności. Wielka entuzjastka nauki przez zabawę, na każdym etapie edukacji. Wspólnie z Grażyną Skirmuntt projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.