Kod szkolenia:
271WR
Adresaci:
nauczyciele i wychowawcy.
Tematyka:
  • emocje, potrzeby i żądania,
  • przyczyny i rodzaje konfliktów,
  • narzędzia krytycznego myślenia.
Cel:
  • rozpoznawanie i nazywanie potrzeb własnych i innych ludzi,
  • kształtowanie umiejętności poszukiwania rozwiązań konfliktów metodą "wygrany – wygrany",
  • kształtowania umiejętności przyjmowania perspektywy drugiego człowieka,
  • doskonalenie umiejętności przewidywania bliższych i oddalonych w czasie konsekwencji swojego postępowania i podjętych decyzji,
  • podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli w zakresie rozpoznawania emocji i potrzeb oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
4
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
1000 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Grażyna Skirmuntt – nauczyciel-konsultant

Biolog z pasją, nauczycielka z wieloletnią praktyką zawodową w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym oraz w pracy z osobami dorosłymi. Przez 16 lat pełniła funkcję nauczyciela doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Obecnie konsultantka ROM-E Metis w Katowicach. Autorka podręczników do biologii, programów nauczania, scenariuszy lekcji i różnorodnych materiałów przydatnych nauczycielom w prowadzeniu zajęć. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Kocha zwierzęta, szanuje każdy przejaw życia, angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Jest przekonana, że szkoła nie musi być nudna, a nauka przez zabawę jest najefektywniejsza. Na potrzeby prowadzonych przez siebie szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.