Logo: Mógoki - jak pracować z dziećmi nad wytrwałością

Kod szkolenia:
52D/4
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych klas 1-3, pedagodzy i psycholodzy szkół podstawowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Tematyka:
 • wprowadzenie pojęcia nastawienie,
 • doświadczenia własne, autodiagnoza nastawienia,
 • nastawienie rozwojowe i sposoby budowania wytrwałości u dzieci,
 • przegląd badań z zakresu psychologii motywacji oraz neuroplastyczności mózgu,
 • tworzenie informacji zwrotnych kształtujących nastawienie rozwojowe,
 • konstruowanie rozwiązań w zakresie promowania i kształtowania nastawienia rozwojowego w szkole,
 • elementy treningu wytrwałości (w oparciu o scenariusze zajęć z dziećmi),
 • współpraca z rodzicami,
 • moja wizja implementacji programu w macierzystej placówce.
Cel:
 • zapoznanie uczestników z najnowszymi badaniami z zakresu psychologii motywowania i neuroplastyczności,
 • dostarczenie narzędzi i strategii kształtujących wytrwałość i gotowość do podejmowania wyzwań u uczniów w postaci programu "Jak pracować z dziećmi nad wytrwałością".
Termin:
9, 16 i 23 maja 2024 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
15
Koordynatorzy:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik, dr. n. hum. Agnieszka Leszcz-Krysiak
Cena:
130 zł
👆︎ szkolenie płatne

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzących:

Krystyna Szczęsna-Witkowska – nauczyciel-konsultant

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), kurs Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR) nową metodą w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce – uprawnienia trenera upowszechniającego Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: kursy podstawowe i zaawansowane w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, coaching Skoncentrowany na Rozwiązaniach, spójność zespołu nauczycielskiego, interwencja kryzysowa na terenie szkół i placówek, profilaktyka wypalenia zawodowego, kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki agresji, pomoc dzieciom i młodzieży w obliczu kryzysu rozwodowego, Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla nauczycieli, treningi w zakresie Projektu Heroicznej Wyobraźni prof. P. Zimbardo; trenerka programu "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej"; współautorka programu "Mógoki. Jak pracować z dziećmi nad wytrwałością".

Tomasz Wojtasik – nauczyciel-konsultant

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.

dr. n. hum. Agnieszka Leszcz-Krysiak

Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Opolski), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog, trener Międzynarodowego Programu Zdrowia Psychicznego Przyjaciele Zippiego i Systemu Edukacji Przez Ruch D. Dziamskiej, współtworzy Śląską Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, autorka ponad 30 publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym, rodzaj prowadzonych zajęć: edukacja dziecka w wieku wczesnoszkolnym, kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci. Posiadam bogate doświadczenie zawodowe zdobyte między innymi w pracy w domu małego dziecka, która ukształtowało moje rozumienie dzieciństwa. Moją pasją jest jazda na rowerze, taniec i psychologia. Fascynuje mnie świat emocji i uczuć oraz umysł i jego możliwości.