Logo: "Ściskając w ręku kamień ...malowany". Warsztaty malowania kamieni

Kod szkolenia:
11W/4
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, zainteresowani.
Tematyka:
  • wykorzystanie przestrzeni gotowego materiału – kamienia,
  • możliwości i sposoby wykorzystania powierzchni malarskiej w zależności od kształtu kamienia i jego faktury,
  • poznanie warsztatu malowania kamieni,
  • tematyka dostosowana do potrzeb uczestników warsztatu i gwarancja relaksu.
Cel:
  • poznanie podstawowych wiadomości o malowaniu kamieni, narzędziach, zasobach rynkowych,
  • poznanie walorów i możliwości wyrazowych środkami plastycznymi na małej powierzchni – zastosowanie w praktyce,
  • poznanie różnych technik i warsztatu malowania kamieni,
  • pobudzenie kreatywności.
Termin:
20 maja 2024 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
5
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
50 zł
👆︎ szkolenie płatne
Wolnych miejsc:
19

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

👉︎ Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie się i dokonanie wpłaty 50 zł do dnia 15 maja 2024 r. z dopiskiem 11W/4.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Adrianą Porębską-Kościelniak – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Wawrzynek – nauczyciel-konsultant

Nauczyciel plastyki – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wychowaniem plastycznym – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie – Akademia Ekonomiczna w Katowicach (studia podyplomowe). Wieloletni wychowawca i nauczyciel plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum, nauczyciel dyplomowany. Koordynator szkoleń dla cyfrowych tubylców, tańca i jego wartości w edukacji oraz modnych technik plastycznych.

Szkolenia dla nauczycieli o tematyce artystycznej plastycznej, turystycznej i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, regionalnej.