Logo: Pokaż mi swoje emocje - zabawy dla dzieci młodszych

Kod szkolenia:
55W/O/2
Adresaci:
nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczyciele i wychowawcy świetlic, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, bibliotekarze.
Tematyka:
  • zabawy na wyrażanie, nazywanie i rozumienie emocji,
  • zabawy zawierające wartości społeczne,
  • drama jako forma ekspresji emocjonalnej,
  • uczucia dziecka, zaufanie do siebie, poczucie własnej wartości.
Cel:
  • poznanie zabaw i ćwiczeń związanych z emocjami dziecka,
  • rozbudzanie kreatywnego działania,
  • dostarczanie radości ze wspólnej zabawy,
  • zwrócenie uwagi na emocje towarzyszce zabawie oraz wartości wychowawcze,
  • wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela, pedagoga, psychologa, bibliotekarza.
Termin:
12 marca 2024 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
20 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec – nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.