Logo: Książki o prawach kobiet dla dorosłych i dla dzieci

Kod szkolenia:
22K/O/W/III
Adresaci:
nauczycielki i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, bibliotekarki i bibliotekarze.
Tematyka:
  • krótka historia o prawach kobiet i feminizmie,
  • prawa kobiet w książkach dla dzieci i młodzieży,
  • publicystyka feministyczna,
  • wizerunek kobiety w literaturze współczesnej.
Cel:
  • zapoznanie z historią praw kobiet,
  • prezentacja książek dla dzieci.
Termin:
11 marca 2024 r. w godz. 16:00 – 17:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynatorzy:
Anna Dzięgiel, Katarzyna Wilk
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Dzięgiel – nauczyciel-konsultant

Absolwentka filologii słowiańskiej i polskiej – Wydział Filologiczny UŚ, "Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie" w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), "Organizacja i zarządzanie oświatą" (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczycielka dyplomowana, regionalna liderka programu "Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole" Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatorka kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trenerka edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, metody nauczania języka polskiego jako obcego, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.