Logo: Moje Bezpieczne(?) Dziecko - odpowiedzialność prawna nieletnich

Kod szkolenia:
31K/O/V
Adresaci:
pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele.
Tematyka:
  • odpowiedzialność prawna/karna nieletnich,
  • Standardy Ochrony Małoletnich a przemoc rówieśnicza,
  • policja – zadania i uprawnienia do podejmowania działań na terenie szkoły/placówki oświatowej.
Cel:
  • przygotowanie szkoły/placówki do wdrażania Standardów Ochrony Małoletnich cd.
  • wprowadzenie do dobrej współpracy miedzy szkołą/placówką i policją.
Termin:
23 lutego 2024 r. w godz. 17:00 – 20:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Prowadzący:
Iwona Dubaj, Aleksandra Kruszyńska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prelegencie:

Aleksandra Kruszyńska – wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.

Forma: