Kod szkolenia:
142WR
Adresaci:
nauczyciele, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki, rodzice.
Tematyka:
 • czym jest, nie jest, powinno być zadanie domowe,
 • zadanie domowe a sukces edukacyjny ucznia,
 • cele i formy zadania domowego,
 • metodyka pracy z zadaniem domowym,
 • fakty i mity o zadaniach domowych,
 • zadanie domowe jako forma wsparcia rozwoju uczniów.
Cel:
 • zastanowienie się nad wpływem zadania domowego na sukces edukacyjny uczniów,
 • omówienie metodyki pracy z zadaniem domowym,
 • wspólne poszukanie odpowiedzi na pytanie "Po co zadajemy zadania domowe?",
 • analiza efektywności różnych form zadań domowych,
 • projektowanie zadań domowych wspierających rozwój uczniów.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie Zoom
Liczba godzin:
do 4 / do 3
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
1000 zł lub 700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Grażyna Skirmuntt – nauczyciel-konsultant

Biolog z pasją, nauczycielka z wieloletnią praktyką zawodową w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym oraz w pracy z osobami dorosłymi. Przez 16 lat pełniła funkcję nauczyciela doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Obecnie konsultantka ROM-E Metis w Katowicach. Autorka podręczników do biologii, programów nauczania, scenariuszy lekcji i różnorodnych materiałów przydatnych nauczycielom w prowadzeniu zajęć. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Kocha zwierzęta, szanuje każdy przejaw życia, angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Jest przekonana, że szkoła nie musi być nudna, a nauka przez zabawę jest najefektywniejsza. Na potrzeby prowadzonych przez siebie szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.