Kod szkolenia:
118WR
Adresaci:
dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści.
Tematyka:
 • relacja mistrz – uczeń,
 • waga jakości relacji nauczyciel – uczeń w kontekście badań naukowych,
 • zasady budowania wystarczająco dobrej relacji z uczniem,
 • stres ucznia a jego relacja z nauczycielem,
 • podstawy efektywnej komunikacji (atrybuty uważnego słuchania, komunikat FUKO, techniki aktywnego słuchania),
 • przekonania nauczyciela i ich moc sprawcza.
Cel:
 • wzmocnienie efektywności nauczania i kształtowania postawy dialogu,
 • wzmacnianie zdrowia psychicznego uczniów,
 • profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli,
 • kształtowanie autorytetu nauczyciela,
 • promowanie idei dialogu w komunikacji.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczba godzin:
do 4
Prowadząca:
Anna Pawłowska
Cena:
1000 zł lub 700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Pawłowska – nauczyciel-konsultant

Psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka podyplomowych Studiów Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kadrami WSB w Chorzowie, podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą WSB w Dąbrowie Górniczej. Posiada kwalifikacje trenerskie (Szkoła Trenerów Metrum, Katowice). Psycholog-praktyk w zakresie diagnozy psychologicznej (m.in. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia rozwojowa, odchylenia i deficyty rozwojowe), opiniowania i orzekania, wspomagania rozwoju dziecka zdolnego, terapii psychologicznej (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowania). Doradca zawodowy. Ekspert Edukacji MEN.

Dwudziestoletni staż pracy, z bogatym doświadczeniem w zakresie pomocy psychologicznej i psychoedukacji młodzieży i dorosłych. Od wielu lat prowadzi konsultacje i terapię psychologiczną w modelu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenia z obszaru komunikacji, budowania relacji, profilaktyki zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W pracy terapeutycznej i konsultacyjnej kieruje się zasadą podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach wskazującą, że to "klient jest ekspertem własnego życia".

Główne obszary pracy: zagadnienia związane z kształtowaniem i rozwijaniem dobrostanu psychicznego młodzieży uczącej się oraz osób dorosłych, w tym szczególnie nauczycieli. W podejmowanych działaniach edukacyjnych i terapeutycznych zwraca szczególną uwagę na kontekst relacyjny oraz zasoby. Edukacja i jej wpływ na dobrostan psychiczny młodych a w przyszłości dorosłych ludzi zajmuje ważne miejsce w podejmowanych przez nią wyzwaniach zawodowych.