Kod szkolenia:
515WR
Adresaci:
nauczyciele przedszkola i klas młodszych, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele świetlic, terapeuci.
Tematyka:
Spotkanie 1:
 • techniki Celestyna Freineta w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • wykorzystanie technik freinetowskich do realizacji celów edukacyjnych;
 • techniki Freineta jako formy pokazujące różne drogi oraz strategie rozwiązań, rozwijające fantazję i pomysłowość dzieci;
 • wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik Freineta w przedszkolu i szkole.

Spotkanie 2:

 • gry i zabawy matematyczne na I etapie edukacji;
 • uatrakcyjnienie zajęć matematycznych przez gry i zabawy;
 • jak kształtować u dzieci odporność emocjonalną i zdolność do wysiłku intelektualnego;
 • przykłady zabaw i gier matematycznych do wykorzystania na zajęciach z dziećmi w przedszkolu i kl. I - III.
Cel:
 • poznanie celów i zasad pedagogiki Celestyna Freineta;
 • ukazanie możliwości wykorzystania technik freinetowskich do realizacji celów edukacyjnych;
 • kształcenie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik Freineta w przedszkolu i szkole;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych poglądów, krytycznego myślenia, łączenia wiedzy z doświadczeniem. Rozwijanie swobodnej ekspresji: słownej, ruchowej, plastycznej, technicznej, muzycznej podczas pracy z technikami Freineta;
 • poznanie nowych możliwości uatrakcyjnienia zajęć matematycznych;
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i operacyjnego rozumowania u dzieci w wieku młodszo-szkolnym i przedszkolnym.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
6 (2 spotkania po 3 godz.)
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
900 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec – nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.