Kod szkolenia:
35W
Adresaci:
nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych.
Tematyka:
  • uczniowie migrujący w polskich szkołach – stan obecny – potrzeby – możliwości,
  • specyfika pracy w klasie zróżnicowanej językowo,
  • diagnoza językowego potencjału uczniów z doświadczeniem migracji,
  • zasady dostosowywania treści programowych do możliwości uczniów z doświadczeniem migracji.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli z bieżącą sytuacją uczniów z doświadczeniem migracji,
  • przedstawienie zasad pracy w klasie zróżnicowanej językowo,
  • pogłębienie wiedzy na temat diagnozowania poziomu językowego uczniów z doświadczeniem migracji,
  • rozwinięcie umiejętności językowego dostosowywania treści programowych.
Termin:
20 lutego 2024 r. w godz. 10:00 – 14:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
5
Prowadzący:
Anna Dzięgiel, Marzena Zabiegała
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Dzięgiel – nauczyciel-konsultant

Absolwentka filologii słowiańskiej i polskiej – Wydział Filologiczny UŚ, "Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie" w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), "Organizacja i zarządzanie oświatą" (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczycielka dyplomowana, regionalna liderka programu "Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole" Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatorka kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trenerka edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, metody nauczania języka polskiego jako obcego, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.