Logo: Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy w przedszkolu. Profilaktyka i interwencja terapeutyczna

Kod szkolenia:
19S/O
Adresaci:
specjaliści logopedzi.
Tematyka:
profilaktyka oraz wczesne postępowanie terapeutyczne (z uwzględnieniem dzieci nieśmiałych).
Cel:
usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki zaburzeń mowy i sposobów wczesnego reagowania.
Termin:
8 kwietnia 2024 r. w godz. 14:30 – 16:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
2
Koordynatorzy:
Anna Pawłowska, Aleksandra Boruta-Król
Prowadząca:
Marzena Wiatrz
Cena:
25 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Marzena Wiatrz

Nauczyciel dyplomowany: pedagog, logopeda. Absolwentka Studiów Pedagogiki Socjalno-Opiekuńczej na UŚ oraz Podyplomowych Studiów Logopedii na UŚ. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako logopeda zatrudniony w wielu placówkach na terenie Bytomia: przedszkola, szkoła, ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych. Jest wieloletnim pracownikiem PPP w Piekarach Śląskich. Na co dzień w swojej pracy zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży. Jest przede wszystkim praktykiem.