Logo: Casting do filmu historycznego - jak w zgrywalizowany sposób uczyć historii na przykładzie epoki napoleońskiej

Kod szkolenia:
98D
Adresaci:
nauczyciele II i III etapu edukacyjnego, w szczególności przedmiotów humanistycznych i artystycznych.
Tematyka:
  • grywalizacja jako metoda realizacji podstawy programowej,
  • przykład zgrywalizowanego działu tematycznego (historia – epoka napoleońska),
  • grywalizacja w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym,
  • motywacja 3.0,
  • kompetencje kluczowe.
Cel:
  • poznanie grywalizacji, jako motywującej metody nauczania,
  • poznanie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem strategii wyprzedzającej,
  • analiza przydatności grywalizacji w procesie motywowania uczniów do osiągania sukcesów (edukacyjnych, osobistych, zawodowych),
  • analiza przydatności grywalizacji w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych,
  • poznanie przydatności grywalizacji i strategii wyprzedzającej w nauczaniu zdalnym.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie Moodle
Liczba godzin:
30
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
50 zł od uczestnika
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 25 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzących:

Grażyna Skirmuntt – nauczyciel-konsultant

Biolog z pasją, nauczycielka z wieloletnią praktyką zawodową w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym oraz w pracy z osobami dorosłymi. Przez 16 lat pełniła funkcję nauczyciela doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Obecnie konsultantka ROM-E Metis w Katowicach. Autorka podręczników do biologii, programów nauczania, scenariuszy lekcji i różnorodnych materiałów przydatnych nauczycielom w prowadzeniu zajęć. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Kocha zwierzęta, szanuje każdy przejaw życia, angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Jest przekonana, że szkoła nie musi być nudna, a nauka przez zabawę jest najefektywniejsza. Na potrzeby prowadzonych przez siebie szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.

Sonia Gogulla – kierownik, nauczyciel-konsultant

Absolwentka historii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Uzyskała Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, trener-szkoleniowiec.

Dyplomowana nauczycielka historii z wieloletnią praktyką zawodową w szkole podstawowej, obecnie konsultantka ROM-E "Metis" w Katowicach. Uważa, że znajomość procesów historycznych pozwala z dystansem spojrzeć na współczesność i lepiej ją zrozumieć. Ślązaczka promująca edukację regionalną.

Autorka scenariuszy lekcji i innych materiałów z zakresu metodyki nauczania, którymi chętnie dzieli się z nauczycielami. Miłośniczka leśnych spacerów i grzybobrania. Angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Z uczniami realizowała wiele projektów edukacyjnych. Trenerka i Sędzia Odysei Umysłu, programu edukacyjnego realizowanego w formie międzynarodowego konkursu kreatywności. Wielka entuzjastka nauki przez zabawę, na każdym etapie edukacji. Wspólnie z Grażyną Skirmuntt projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.