Logo: Techniki Celestyna Freineta w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kod szkolenia:
7W/O
Adresaci:
nauczyciele przedszkola i młodszych klas szkolnych, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele świetlic, terapeuci.
Tematyka:
  • pedagogika Celestyna Freineta – ogólna charakterystyka;
  • techniki freinetowskie, pozwalające na rozwijanie umiejętności wyrażania własnych poglądów, krytycznego myślenia, łączenia wiedzy z doświadczeniem, rozwijanie swobodnej ekspresji: słownej, ruchowej, plastycznej, technicznej, muzycznej;
  • wykorzystanie technik w pracy z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi;
  • cele i zasady stosowania technik freinetowskich.
Cel:
  • poznanie celów i zasad pedagogiki Celestyna Freineta;
  • ukazanie możliwości wykorzystania technik freinetowskich do realizacji celów edukacyjnych;
  • poznanie form prowokujących różne drogi oraz strategie rozwiązań, rozwijających fantazję i pomysłowość dzieci;
  • kształcenie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik Freineta w przedszkolu i szkole.
Termin:
29 lutego 2024 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
20 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec – nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.