Logo: Laboratorium Karola Dociekliwego, czyli jak w zgrywalizowany sposób nauczyć metody naukowej i myślenia badawczego

Kod szkolenia:
99D
Adresaci:
nauczyciele II i III etapu edukacyjnego.
Tematyka:
 • metoda naukowa i myślenie w kategoriach badawczych,
 • grywalizacja jako metoda realizacji podstawy programowej z zakresu znajomości metody naukowej jako źródła poznania naukowego,
 • przykład zgrywalizowanego działu tematycznego z przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka),
 • grywalizacja w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym,
 • motywacja 3.0,
 • kompetencje kluczowe i kompetencje przyszłości,
 • myślenie krytyczne.
Cel:
 • zrozumienie metody naukowej i zasad postępowania badawczego,
 • rozwijanie umiejętności krytycznej analizy i oceny informacji (reklama, treści znajdowane w internecie),
 • poznanie grywalizacji, jako motywującej metody nauczania,
 • analiza przydatności grywalizacji w procesie motywowania uczniów do osiągania sukcesów (edukacyjnych, osobistych, zawodowych),
 • analiza przydatności grywalizacji i strategii wyprzedzającej w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i przedmiotowych w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie Moodle
Liczba godzin:
30
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
50 zł od uczestnika
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 20 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Grażyna Skirmuntt – nauczyciel-konsultant

Biolog z pasją, nauczycielka z wieloletnią praktyką zawodową w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym oraz w pracy z osobami dorosłymi. Przez 16 lat pełniła funkcję nauczyciela doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Obecnie konsultantka ROM-E Metis w Katowicach. Autorka podręczników do biologii, programów nauczania, scenariuszy lekcji i różnorodnych materiałów przydatnych nauczycielom w prowadzeniu zajęć. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Kocha zwierzęta, szanuje każdy przejaw życia, angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Jest przekonana, że szkoła nie musi być nudna, a nauka przez zabawę jest najefektywniejsza. Na potrzeby prowadzonych przez siebie szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.