Kod szkolenia:
154WR
Adresaci:
dyrektorzy, specjaliści, nauczyciele.
Tematyka:
  • kim jest uczeń z SPE;
  • prawo na rzecz ucznia z SPE;
  • dokumentacja (IPET, WOPFU, inne dokumenty);
  • Aktywizujące metody pracy z uczniem z SPE.
Cel:
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli,
  • wskazanie kierunków wsparcia uczniów i rodziców,
  • poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego związanego z pracą z uczniem z SPE,
  • poprawa efektywności działań nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z SPE.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego / online
Liczba godzin:
do 5 / do 3
Prowadząca:
Aleksandra Boruta-Król
Cena:
1000 zł lub 700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Aleksandra Boruta-Król – nauczyciel-konsultant

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – UŚ, Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe) WSNoZ, Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera (studia podyplomowe) WSNoZ, Pedagogika szkolna – diagnoza i terapia pedagogiczna w pracy pedagoga szkolnego (studia podyplomowe) UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny WOM Rybnik.

Posiada 23 letnie doświadczenie w pracy pedagoga szkolnego, oraz pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w różnych typach szkół. Wspiera nauczycieli i wychowawców w prowadzeniu działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szeroko rozumianej profilaktyki oraz kształcenia specjalnego uczniów w szkole.

Szkolenia w obszarach: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, aspekty prawne prowadzenia dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego uczniów (IPET, WOPFU) dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów, wsparcie pedagogów i psychologów w sprawach związanych z ich pracą.

Instytucje: