Logo: Czy stodoła to też szkoła?

Żyjemy w czasach, w których czas spędzony na wolnym powietrzu dla naszych dzieci staje się coraz mniej dostępnym doświadczeniem. A przecież ruch na świeżym powietrzu jest ich podstawową potrzebą rozwojową.

Najbliższa okolica, nawet trawnik przed szkołą, to zwykłe miejsca, w których możemy prowadzić niezwykłe lekcje praktycznie z wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Jak je projektować i organizować? Jak realizować podstawy programowe w formie interdyscyplinarnych zajęć terenowych? Dowiemy się podczas konferencji z cyklu "Czy stodoła to też szkoła?", na którą serdecznie zapraszam.

Kod szkolenia:
6S/O/II
Adresaci:
nauczyciele.
Tematyka:
  • edukacja outdoorowa,
  • interdyscyplinarne zajęcia terenowe a metoda projektu,
  • metodyka zajęć terenowych,
  • bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć poza szkołą.
Cel:
  • zaprezentowanie walorów edukacji outdoorowej,
  • przedstawienie możliwości realizacji podstawy programowej w formie zajęć terenowych i wycieczek edukacyjnych,
  • omówienie podstawowych zasad metodycznych związanych z projektowaniem i organizacją zajęć terenowych,
  • organizowanie interdyscyplinarnych zajęć terenowych metodą projektu,
  • analiza zapisów prawa oświatowego w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć poza szkołą.
Termin:
11 grudnia 2023 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Monika Szekiel-Mnich
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Jolanta Sajdera, Renata Rosiek, Gabriela Wawrzynek, Monika Szekiel-Mnich
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

dr Jolanta Sajdera – pracuje w Instytycie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji narodowej w Krakowie. zawodowo zajmuje się przygotowaniem przyszłych nauczycieli do zawodu. W obszarze jej zainteresowań i badań naukowych znajdują się: kontekst społeczny instytucji edukacyjnych, doświadczenia interakcyjne w dzieciństwie, formy wspólnego uczenia się w edukacji przedszkolnej, niepubliczne placówki przedszkolne a wolny rynek edukacyjny. Autorka licznych publikacji naukowych.

Grażyna Skirmuntt

Biolog z pasją, nauczycielka z wieloletnią praktyką zawodową w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym oraz w pracy z osobami dorosłymi. Przez 16 lat pełniła funkcję nauczyciela doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Obecnie konsultantka ROM-E Metis w Katowicach. Autorka podręczników do biologii, programów nauczania, scenariuszy lekcji i różnorodnych materiałów przydatnych nauczycielom w prowadzeniu zajęć. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Kocha zwierzęta, szanuje każdy przejaw życia, angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Jest przekonana, że szkoła nie musi być nudna, a nauka przez zabawę jest najefektywniejsza. Na potrzeby prowadzonych przez siebie szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.

Monika Szekiel-Mnich

Absolwentka geografii na Wydziale Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Śląskim. Obszary nauczania to przyroda, geografia i chemia, co pokazuje wszechstronne podejście do edukacji.

Kwalifikacje jako oligofrenopedagoga i surdopedagoga świadczą o zaangażowaniu w pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wiedza na temat dostosowań wymagań edukacyjnych pomaga uczniom osiągać sukcesy, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb. Pasja do tworzenia escape roomów pokazuje kreatywne podejście do nauczania i angażowanie uczniów w ciekawe i interaktywne lekcje. Uczestnictwo w konferencjach i webinarach online świadczy o rozwijaniu swoich kompetencji i o dzieleniu się wiedzą z innymi nauczycielami.

Autorka licznych nietypowych zadań, doświadczeń i projektów dla uczniów. Nauczycielka z pasją i mnóstwem kreatywnych pomysłów na prowadzenie lekcji off- i online. Pasjonatka umiejętnego wykorzystywania nowych technologii w dydaktyce. Jedna z polskich ambasadorek Wakelet. Należy do grupy eduzmieniaczy Superbelfrzy.

Prywatnie lubi piec torty i piesze wycieczki.

Pracę w "Metisie" łączy z pracą w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnym im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie.

Gabriela Wawrzynek

Nauczyciel plastyki – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wychowaniem plastycznym – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie – Akademia Ekonomiczna w Katowicach (studia podyplomowe). Wieloletni wychowawca i nauczyciel plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum, nauczyciel dyplomowany. Koordynator szkoleń dla cyfrowych tubylców, tańca i jego wartości w edukacji oraz modnych technik plastycznych.

Szkolenia dla nauczycieli o tematyce artystycznej plastycznej, turystycznej i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, regionalnej.