Logo: Dyrektor w obliczu konfliktu w szkole i przedszkolu

Kod szkolenia:
5K/O/II
Adresaci:
dyrektorzy przedszkoli i szkół.
Tematyka:
  • czy konflikt może być szansą?
  • mediacje rówieśnicze – dlaczego warto?
  • konflikty z rodzicami oraz rola rodziców w rozwiązywaniu szkolnych konfliktów,
  • dyrektor wobec sporów pracowniczych.
Cel:
propagowanie idei mediacji w środowisku szkolnym oraz prezentacja praktycznych rozwiązań służących rozwiązywaniu konfliktów w przestrzeni oświatowej.
Termin:
5 grudnia 2023 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Ewa Kustwan-Mróz
Prowadzący:
dr Grzegorz Frączek, Elżbieta Więcław, Katarzyna Kulesza-Gutowska, Tatiana Ryczko, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Ewa Kustwan-Mróz
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

dr Grzegorz Frączek – doktor nauk prawnych, mediator, radca prawny w firmie CSP Legal Frączek & Wicher Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska. Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka, Akademii Nauk Stosownych oraz wykładowca na Studiach Podyplomowych oraz szkoleniach z zakresu mediacji, w tym na specjalistycznych szkoleniach w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Gospodarki, przedmiotu prawo cywilne oraz postępowanie cywilne, wykładowca i trener na szkoleniach z zakresu prawa cywilnego oraz konsumenckiego. Koordynator wielu projektów mediacyjnych, autor publikacji na temat mediacji, prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członek III kadencji Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Zespołu ds. Mediacji przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Katarzyna Kulesza-Gutowska – absolwentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach na kierunku psychologia kliniczna oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku dietetyka kliniczna. Certyfikowana minimediatorka dziecięca, opierająca swoją praktykę na modelu S-N-O oraz Porozumieniu bez Przemocy (NVC), terapeuta EEG-Biofeedback. Od ponad 10 lat prowadzi i współprowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci, pracuje w przedszkolu oraz zajmuje się terapią indywidualną dzieci i młodzieży, jednocześnie wspierając całe rodziny w procesie terapeutycznym. Poza oddziaływaniami terapeutycznymi, bardzo bliskie jej jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas różnego rodzaju warsztatów i webinarach dotyczących rozwoju dzieci oraz komunikacji z dziećmi.

Tatiana Ryczko – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych, wcześniej wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie (do 2019 r.). Nauczyciel języka polskiego, wcześniej także dziennikarstwa i wiedzy o kulturze, mediator sądowy i coach. Pracuje z przekonaniem, że każdy z nas jest inny i każdy z nas jest wyjątkowy. Jest otwarta na drugiego człowieka, a pomaganie innym sprawia jej ogromną radość.

Elżbieta Więcław – certyfikowana przez CNVC trenerka Porozumienia bez Przemocy, mediatorka i trenerka rozwoju osobistego, także podejścia mindset i programu HIP. Z pasji nauczyciel – praktyk, polonistka, obecnie pomaga licealistom zgłębiać sztukę wystąpień publicznych. Przez 22 lata była dyrektorem LO i Gimnazjum FILOMATA, współzałożycielka placówek FILOMATY w Gliwicach (pierwsza z nich – LO powstała w 1996 roku), obecnie – dyrektor programowy FILOMATY i wiceprezes Towarzystwa Oświatowego FILOMATA. Od 2020 r. jest prezesem FILOMATY Strefy Rozwoju Sp. z o.o., przy której działa Placówka Kształcenia Ustawicznego. Z pasją i pokorą szuka w życiu porozumienia, a Porozumienie bez Przemocy jest dla niej w tych poszukiwaniach najpiękniejszą drogą. Stara się, aby we współprowadzonych przez nią miejscach młodzi ludzie uczyli się empatii i sztuki porozumienia na równi ze szkolnymi przedmiotami. Prowadzi warsztaty, które służą budowaniu relacji opartych na szacunku i zrozumieniu.

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, mediator. Wieloletni członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach.

Przez kilkanaście lat szkoliła młodzieżowych liderów i wykorzystywała pomysły uczniów na szkolną profilaktykę. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, mediacji szkolnych i rówieśniczych oraz aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Ewa Kustwan-Mróz

Psychologia – UŚ, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w  ROM-E Metis w Katowicach.

Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.

Forma: