Logo: Retoryka w pigułce. Spotkanie trzecie: dla nauczycieli szkół średnich - Treści klasyczne w edukacji polonistycznej i kulturowej szkoły ponadpodstawowej

Kod szkolenia:
11S/O/III
Adresaci:
nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkól ponadpodstawowych.
Tematyka:
w części dotyczącej szkół ponadpodstawowych nacisk zostanie położony na treści maturalne, ale także na analizę i asocjacje niestandardowe także porównawcze względem edukacji w krajach zachodnich, USA oraz słowiańskich.
Cel:
realizacja priorytetu pierwszego w ramach podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa: kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
Termin:
7 marca 2024 r. w godz. 17:00 – 19:00
Miejsce:
seminarium online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Tomasz Wojtasik
Prowadząca:
dr hab. prof. ucz. Beata Gaj (UKSW w Warszawie)
Cena:
udział bezpłatny
👆︎
Wolnych miejsc:
9

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

dr hab. prof. ucz. Beata Gaj – filolożka polska i klasyczna, specjalizująca się w literaturoznawstwie (zwłaszcza greckim i łacińskim), neolatynistyce, historii starożytnej, historii Śląska, tłumaczka, nauczyciel akademicki, związana z uniwersytetami w Warszawie, Katowicach i Opolu, autorka i redaktorka 15 monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów w pismach polskich zagranicznych, wiceprezes Stowarzyszenia Neolatynistów Słowiańskich z siedzibą w Bratysławie.
W 2003 roku po uzyskaniu stopnia doktora z zakresu retoryki dyscyplina literaturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim związała się z Uniwersytetem Opolskim (adiunkt w Katedrze Cywilizacji Śródziemnomorskiej Instytutu Historii). W 2011 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy nt. Ślązaczka. Pomiędzy rustica grossa i Pallas Silesiae – portret kobiety w literaturze łacińskiego Śląska. Od roku 2014 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Literaturoznawstwa (Katedra Literatury Greckiej i Łacińskiej) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadząc badania literaturoznawcze, genologiczne i retoryczne.
Jest członkinią najstarszego polskiego towarzystwa naukowego: Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Działa także w Polskim Towarzystwie Retorycznym oraz Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddział w Katowicach. Współpracowała również z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz z Wolfson College w Cambridge i z The Ioannou Centre For Classical and Byzantine Studies w Oxford oraz obecnie z Seminar für Griechische und Lateinische Philologie der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit w Universität Zürich.