Logo: Moje Bezpieczne(?) Dziecko - niedostosowanie społeczne w świetle przepisów i pracy z uczniem

Kod szkolenia:
31K/O/II
Adresaci:
pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele.
Tematyka:
  • niedostosowanie społeczne w ujęciu przepisów prawa i teorii, a codzienne funkcjonowanie ucznia w szkole i placówce,
  • niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym z perspektywy poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • od diagnozy po orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • outdoor education, lasoterapia, pedagogika przygody – jako pomysły na wsparcie w procesie terapii, rewalidacji i wychowania dzieci i młodzieży.
Cel:
przedstawienie i przypomnienie kwestii związanych z niedostosowaniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem zmieniających się przepisów.
Termin:
24 listopada 2023 r. w godz. 17:00 – 20:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
Beata Mirota, Joanna Miszuda, Marzena Żachowska, Aleksandra Kruszyńska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Beata Mirota – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie.

Joanna Miszuda – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.

Marzena Żachowska -jest nauczycielką dyplomowaną z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą z niepełnosprawnościami i ich bliskimi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu oraz od 2022 roku pedagożką specjalną w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Pracując budzi w dzieciach zainteresowania otaczającym je światem przyrody. Lekceważąc stereotypy, problemy logistyczne zabiera dzieci wszędzie tam, gdzie mogą doświadczać go wszystkimi zmysłami z ogromnym przeświadczeniem, że różnorodność bodźców sensorycznych w lesie wspiera ich wszechstronny rozwój, pomaga rewalidować zaburzone funkcje. Od 2012 do teraz wchodzi w skład Rady Naukowo Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Elbląsko-Żuławskie". Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych.

Aleksandra Kruszyńska

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.

Forma: