Logo: Z Metisem na Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych - Owocowa Przystań i Maciejówka

Kod szkolenia:
6S/O/I
Adresaci:
nauczyciele.
Tematyka:
  • oferta zajęć terenowych w Gospodarstwach Edukacyjnych,
  • metodyka edukacyjnych zajęć terenowych,
  • realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie interdyscyplinarnych zajęć terenowych.
Cel:
  • przedstawienie oferty edukacyjnej dwóch Gospodarstw Edukacyjnych – Owocowa Przystań i Maciejówka,
  • omówienie możliwości realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie interdyscyplinarnych zajęć terenowych.
Termin:
22 listopada 2023 r. w godz. 16:00 – 17:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Szymon Wierus, Izabela Szewczyk
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.