Logo: [Rybnik] Budowanie systemu wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Kod szkolenia:
9K/IV
Adresaci:
dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pielęgniarki i higienistki szkolne.
Tematyka:
  • wczesne symptomy zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży,
  • jak efektywnie wspierać uczniów, rodziców i nauczycieli w obszarze działań profilaktyczno-wychowawczych,
  • jak radzić sobie ze stresem w życiu codziennym.
Cel:
  • nabycie nowej wiedzy na temat zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży,
  • poznanie nowych, systemowych, pomysłów na działania profilaktyczno-wychowawcze w szkole,
  • poznanie nowych sposobów na radzenie sobie ze stresem.
Termin:
7 grudnia 2023 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku, ul. Józefa Szafranka 7
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Beata Birnbach, Mirosława Bochner
Prowadzący:
Magdalena Turek-Rakowska, Aleksandra Boruta-Król, Anna Pawłowska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Magdalena Turek-Rakowska – lekarz psychiatra, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, Kierownik Medyczny Oddziału XVII Psychiatrycznego Sądowego dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Pracuje w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku od ponad 20 lat. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii zdobyła w 2009 r., natomiast tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – w 2013 r. W latach 2011-2012 zdobyła certyfikat terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU w Warszawie. W latach 2013-2014 ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Profesjonalny menadżer placówki medycznej, przeznaczone dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi w Polsce w Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Zabrzu. Ponadto w latach 2015-2016 ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W roku 2021 uczestniczka kursu ADOS-2 w diagnostyce klinicznej. Uczestniczka wywiadu z Martą Szarejko, autorka rozdziału w książce jej autorstwa poświęcony pracy pn. "Stany ostre. Jak psychiatrzy leczą nasze dzieci". Brała udział w programie Marii Zawały "Kierunek Zdrowie" w odcinku pn. "Lęk to choroba. Dzieci cierpią na nią coraz częściej". Współpracuje z Fundacją Prodeste. Zainteresowania: czytanie książek i podróże z rodziną.

Aleksandra Boruta-Król

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – UŚ, Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe) WSNoZ, Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera (studia podyplomowe) WSNoZ, Pedagogika szkolna – diagnoza i terapia pedagogiczna w pracy pedagoga szkolnego (studia podyplomowe) UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny WOM Rybnik.

Posiada 23 letnie doświadczenie w pracy pedagoga szkolnego, oraz pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w różnych typach szkół. Wspiera nauczycieli i wychowawców w prowadzeniu działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szeroko rozumianej profilaktyki oraz kształcenia specjalnego uczniów w szkole.

Szkolenia w obszarach: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, aspekty prawne prowadzenia dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego uczniów (IPET, WOPFU) dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów, wsparcie pedagogów i psychologów w sprawach związanych z ich pracą.

Anna Pawłowska

Psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka podyplomowych Studiów Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kadrami WSB w Chorzowie, podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą WSB w Dąbrowie Górniczej. Posiada kwalifikacje trenerskie (Szkoła Trenerów Metrum, Katowice). Psycholog-praktyk w zakresie diagnozy psychologicznej (m.in. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia rozwojowa, odchylenia i deficyty rozwojowe), opiniowania i orzekania, wspomagania rozwoju dziecka zdolnego, terapii psychologicznej (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowania). Doradca zawodowy. Ekspert Edukacji MEN.

Dwudziestoletni staż pracy, z bogatym doświadczeniem w zakresie pomocy psychologicznej i psychoedukacji młodzieży i dorosłych. Od wielu lat prowadzi konsultacje i terapię psychologiczną w modelu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenia z obszaru komunikacji, budowania relacji, profilaktyki zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W pracy terapeutycznej i konsultacyjnej kieruje się zasadą podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach wskazującą, że to "klient jest ekspertem własnego życia".

Główne obszary pracy: zagadnienia związane z kształtowaniem i rozwijaniem dobrostanu psychicznego młodzieży uczącej się oraz osób dorosłych, w tym szczególnie nauczycieli. W podejmowanych działaniach edukacyjnych i terapeutycznych zwraca szczególną uwagę na kontekst relacyjny oraz zasoby. Edukacja i jej wpływ na dobrostan psychiczny młodych a w przyszłości dorosłych ludzi zajmuje ważne miejsce w podejmowanych przez nią wyzwaniach zawodowych.

Forma: