Logo: Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym - praktyczne rozwiązania

Kod szkolenia:
16S/O
Adresaci:
dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.
Tematyka:
  • formy wsparcia ucznia z doświadczeniem migracji w przepisach prawa oświatowego,
  • uczeń z doświadczeniem migracji – charakterystyka problemów i diagnoza potrzeb,
  • Zespół Wsparcia Edukacyjnego,
  • rola i zadania asystenta kulturowego,
  • prezentacja metod nauczania języka edukacji szkolnej na lekcjach różnych przedmiotów.
Cel:
doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie nauczania uczniów z doświadczeniem migracji.
Termin:
2 października 2023 r. w godz. 12:00 – 15:00
Miejsce:
seminarium online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Anna Dzięgiel, zaproszeni eksperci
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Marzena Zabiegała – główny specjalista, Regionalny Konsultant w Zespole Programów Europejskich i Współpracy z Zagranicą – Kuratorium Oświaty w Katowicach, Ambasador programu e-Twinning.

Anna Dzięgiel

Absolwentka filologii słowiańskiej i polskiej – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), Organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczycielka dyplomowana, regionalna liderka programu Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatorka kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trenerka edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, metody nauczania języka polskiego jako obcego, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.