Logo: Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Tychy, powiatu mikołowskiego i powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Kod szkolenia:
6D
Adresaci:
pedagodzy, pedagodzy specjalni i psycholodzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Tematyka:
 • sieć współpracy i samokształcenia pedagogów, pedagogów specjalnych i psychologów;
 • awans zawodowy;
 • zajęcia otwarte;
 • zadania pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa w szkole i sposoby realizacji zadań;
 • dokumentacja pracy, analiza dokumentacji;
 • współpraca pedagogów i psychologów z rodzicami i nauczycielami oraz specjalistami;
 • dzielenie się doświadczeniem, propagowanie dobrych praktyk, poszerzenie wiedzy i umiejętności;
 • wypalenie zawodowe, grupa wsparcia;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
 • edukacja włączająca.
Cel:
 • spotkania pedagogów, pedagogów specjalnych i psychologów, współpraca;
 • omawianie zadań i sposobów realizacji zadań;
 • dzielenie się doświadczeniem, propagowanie dobrych praktyk, poszerzenie wiedzy i umiejętności;
 • doskonalenie warsztatu pracy;
 • doskonalenie kompetencji dzięki wspólnemu działaniu i wymianie doświadczeń;
 • tworzenie nowych rozwiązań;
 • korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów i specjalistów;
 • wspomaganie w awansie zawodowym;
 • omawianie potrzeb, udzielanie pomocy i wsparcie zgodnie z potrzebami.
Termin:
27 września 2023 r. w godz. 9:00 – 11:00, 29 września 2023 r. w godz. 17:00 – 20:00, 25 października 2023 r. w godz. 9:00 – 11:30, 7 listopada 2023 r., 15 listopada 2023 r. w godz. 9:00 – 11:00, 15 listopada 2023 r. w godz. 12:00 – 14:00, 22, 29 listopada 2023 r. w godz. 9:00 – 11:00, 6 grudnia 2023 r. w godz. 9:00 – 10:30, 9 stycznia 2024 r., 10 stycznia 2024 r. w godz. 9:00 – 10:30, 17 stycznia 2024 r. w godz. 10:00 – 12:00, 24 stycznia 2024 r., 21 lutego 2024 r. w godz. 9:00 – 10:30, 27 lutego, 13 marca 2024 r., 20 marca 2024 r. w godz. 9:00 – 11:30, 9, 24 kwietnia, 4 i 5 czerwca 2024 r.
Miejsce:
zostanie podane e-mailowo
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
4
Prowadząca:
Marzena Błaszczyk
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Marzena Błaszczyk – doradca metodyczny

Pedagog specjalny (szkoła branżowa i technikum), doradca zawodowy, nauczyciel języka, rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu, trener terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Absolwentka studiów: Filologia germańska, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ASD, Doradztwo zawodowe i personalne, Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta, Terapia rodzin i interwencje systemowe.