Logo: Przygotowanie placówki do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole i Szkoła Promującą Zdrowie - ścieżka indywidualna

Kod szkolenia:
12D/5
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, szkół oraz szkół specjalnych.
Tematyka:
  • procedura ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie. Standardy, narzędzia do autoewaluacji, arkusze zbiorcze i raporty,
  • omówienie wstępnych wyników autoewaluacji, wybór problemów priorytetowych,
  • przygotowanie wniosku o Krajowy Certyfikat Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie. Przygotowanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji,
  • konsultacje indywidualne wniosku o Krajowy Certyfikat PPZ/SzPZ,
  • publiczna prezentacja wyników autoewaluacji.
Cel:
  • przygotowanie placówki do przeprowadzenia autoewaluacji działań podejmowanych w szkole promującej zdrowie,
  • wsparcie placówki w przygotowaniu Wniosku o Krajowy Certyfikat Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie.
Termin:
Do indywidualnego ustalenia z prowadzącym. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
20 (5 spotkań)
Prowadzący:
Tomasz Wojtasik
Cena:
150 zł
👆︎ szkolenie płatne
Wolnych miejsc:
18

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

👉︎ Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie się i dokonanie wpłaty 150 zł do dnia 00:00:00 r. z dopiskiem 12D/5.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Adrianą Porębską-Kościelniak – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Tomasz Wojtasik – nauczyciel-konsultant

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.