Logo: Konferencja inaugurująca III edycję kampanii społecznej "czytajMY" - "7 powodów, dla których warto czytać książki"

Kod szkolenia:
22K/O/V
Adresaci:
bibliotekarze i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Tematyka:
  • koncepcja III edycji kampanii społecznej "czytajMY",
  • omówienie programu III edycji kampanii i przedstawienie występujących w panelu dyskusyjnym gości,
  • panel dyskusyjny – sposoby propagowania czytelnictwa adresowane do różnych grup społecznych i wiekowych.
Cel:
  • zapoznanie uczestników z koncepcją i programem III edycji kampanii społecznej "czytajMY",
  • przedstawienie i wysłuchanie wystąpień osób, które przyjęły zaproszenie do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym,
  • omówienie różnych sposobów i działań na rzecz propagowania czytelnictwa adresowanych do różnych grup społecznych i wiekowych.
Termin:
10 października 2023 r. w godz. 15:00 – 17:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Katarzyna Wilk, Anna Dzięgiel, Joanna Szeligowska
Prowadzący:
Maria Deskur, Anna Janus, Agnieszka Karp-Szymańska, Karina Mucha, Joanna Piekarska, Małgorzata Swędrowska, Paweł Dobrzelecki
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

Forma: