Kod szkolenia:
317WR
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, nauczyciele klas I - III.
Tematyka:
  • antropologia w podstawie programowej,
  • holizm,
  • kontekst filozoficzny " Kim jest człowiek", "Kim jest dziecko",
  • treści programowe – gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna,
  • koncepcja całościowego kształcenia na paradygmatach opracowanych przez prof. Ryszarda Więckowskiego.
Cel:
  • zapoznanie z podstawowymi założeniami, celami, treściami i warunkami realizacji podstawy programowej,
  • poznanie filozofii zmiany i kierunków działania.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting/Zoom
Liczba godzin:
3
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec – nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.