Logo: Przygotowanie przedszkola do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie

Kod szkolenia:
12D/2/2
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli.
Tematyka:
  • procedura ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. Standardy, narzędzia do autoewaluacji, arkusze zbiorcze i raporty,
  • omówienie wstępnych wyników autoewaluacji, wybór problemów priorytetowych,
  • przygotowanie wniosku o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. Przygotowanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji,
  • konsultacje indywidualne wniosku o Krajowy Certyfikat PPZ,
  • publiczna prezentacja wyników autoewaluacji – odbywa się na terenie placówki z udziałem zaproszonych gości – termin do ustalenia z wojewódzkim koordynatorem.
Cel:
  • przygotowanie przedszkola do przeprowadzenia procedury autoewaluacji działań podejmowanych w przedszkolu promującym zdrowie,
  • wsparcie przedszkola w przygotowaniu wniosku o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie.
Termin:
25 kwietnia 2024 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
20 (5 spotkań)
Prowadzący:
Tomasz Wojtasik
Cena:
150 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Tomasz Wojtasik – nauczyciel-konsultant

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.