Kod szkolenia:
278WR
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Tematyka:
  • możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w celach edukacyjnych,
  • przykładowe narzędzia platformy Microsoft 356 oparte na AI oraz ich praktyczne zastosowania w procesie nauczania i uczenia się.
Cel:
  • wprowadzenie do podstawowych pojęć, zasad działania i rodzajów sztucznej inteligencji (AI),
  • omówienie przykładowych narzędzi AI i możliwości ich zastosowania w edukacji,
  • rozwijanie umiejętności skutecznego wykorzystywania AI w szkole na przykładzie wybranych aplikacji platformy Microsoft 365,
  • etyka i bezpieczeństwo w pracy z AI.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczba godzin:
do 3
Prowadząca:
Katarzyna Wilk
Cena:
1000 zł lub 700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 50 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Wilk – nauczyciel-konsultant

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.