Logo: Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli w przedszkolu i klasach I-III

Kod szkolenia:
2DB
Adresaci:
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Tematyka:
Tematyka spotkań ustalana na bieżąco, zgodnie z potrzebami uczestników.

Przykłady dobrych praktyk.

Wymiana doświadczeń.

W ramach metodyki m.in.:

 • scenariusz zajęcia,
 • cele ogólne i operacyjne,
 • metody,
 • formy organizacyjne i formy pracy,
 • treści programowe,
 • podstawa programowa,
 • program wychowania przedszkolnego,
 • program edukacji wczesnoszkolnej,
 • prawo oświatowe – zmiany.
Cel:
 • poszerzanie wiedzy i kompetencji młodego nauczyciela,
 • zapoznanie z przykładami dobrych praktyk,
 • zachęcanie do wymiany doświadczeń.
Termin:
27 września, 25 października, 15 listopada 2023 r., 17 stycznia, 28 lutego, 20 marca, 24 kwietnia, 22 maja i 19 czerwca 2024 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
27
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
udział bezpłatny
👆︎
Wolnych miejsc:
10

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec – nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Instytucje: