Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2023 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2023 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Kod szkolenia:
268R
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół.
Tematyka:
  • czym są specjalne potrzeby edukacyjne a czym są wymagania edukacyjne,
  • program nauczania, podręcznik a wymagania edukacyjne,
  • zakresy indywidualizacji nauczania,
  • wybrane trudności ucznia z niepełnosprawnością i ich wpływ na opanowanie podstawy programowej.
Cel:
  • rozumienie potrzeb rozwojowych ucznia,
  • uwzględnianie problemów rozwojowych podczas codziennej pracy z uczniem.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Stanisława Stus
Cena:
1000 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.
Słowa kluczowe: