Kod szkolenia:
249R
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy.
Tematyka:
  • specyfika funkcjonowania ucznia z zespołem Aspergera w szkole ponadpodstawowej,
  • zasady pracy z uczniem z zespołem Aspergera,
  • postawa nauczyciela a rozwijanie potencjału ucznia z zespołem Aspergera,
  • praktyczne wskazówki dla nauczyciela, jak skutecznie pracować z poszczególnymi uczniami i całą klasą.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli z funkcjonowaniem nastolatka i nastolatki z zespołem Aspergera w szkole,
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat przeciążenia sensorycznego i dysfunkcji wykonawczej u uczniów z zespołem Aspergera w szkole ponadpodstawowej,
  • zapoznanie nauczycieli z wybranymi sposobami praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości na temat zasad pracy z uczniem z zespołem Aspergera,
  • wyposażenie nauczycieli w praktycznymi sposobami skutecznej pracy z neuroróżnorodnym uczniem i całą klasą.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
1000 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anita Wieloch – nauczyciel-konsultant

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.