Kod szkolenia:
248R
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy.
Tematyka:
  • Problemy młodzieży końca XX wieku a problemy młodzieży 2022 roku: nastolatek z problemami z zespołem Aspergera, zglobalizowany nastolatek, pokolenie lubię to, ekshibicjonizm społeczny w wirtualnym świecie, wpływ pandemii i edukacji zdalnej, zachowania ryzykowne młodzieży: substancje psychoaktywne, depresja jak zrozumieć i pomóc, somatyzacja tożsamości – jak reagować.
  • Wskazówki dla nauczycieli: jak rozmawiać, jak postępować z nastolatkiem z problemami z zespołem Aspergera?
  • Zachowanie jako komunikat.
  • Analiza niepożądanego zachowania – z doświadczenia i praktyki.
  • Jak rozmawiać, jak pomóc, jak wspierać nastolatka, w tym nastolatka z zespołem Aspergera? Co powinien zrobić nauczyciel?
  • Interwencje w klasie – propozycje postępowania.
Cel:
  • zapoznanie z wybranymi problemami nastolatków XXI wieku, nastolatki z zespołem Aspergera w obliczu problemów;
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie umiejętności pracy z nastolatkiem z zaburzeniami, problemami z pokolenia 3.0.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
1000 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anita Wieloch – nauczyciel-konsultant

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

Słowa kluczowe: