Kod szkolenia:
194WR
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, wszystkie osoby pracujące z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Tematyka:
  • dziecko z różnymi zaburzeniami (nieśmiałe, wycofane, agresywne)- charakterystyka funkcjonowania,
  • wskazówki dla nauczyciela – jak postępować, aby deeskalować niepożądane zachowania,
  • zapobieganie trudnym sytuacjom wychowawczym.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy na temat przyczyn i specyfiki funkcjonowania dziecka w przedszkolu w sytuacjach trudnych,
  • doskonalenie warsztatu nauczyciela przedszkola w zakresie postępowania z dzieckiem z trudnymi zachowaniami.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Katarzyna Jaworska
Prowadząca:
Katarzyna Jaworska
Cena:
1000 zł lub 700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 20 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Jaworska

Psycholog – UŚ. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychodietetyki w WSB w Chorzowie oraz menadżerskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. Posiada doświadczenie w pracy zawodowej na Oddziale Nerwic Szpitala Miejskiego w  Katowicach-Szopienicach, a także jako psycholog przedszkolny. Nauczyciel dyplomowany. Przez długi okres czasu prowadziła gabinet psychologiczny. Absolwentka szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii oraz pomocy w sytuacji kryzysu, prowadzonych przez specjalistów z ośrodków terapeutycznych w  kraju, takich jak: Instytut Terapii Gestalt z Krakowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Instytut Ericksonowski z  Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy i specjalistów z  zagranicy.

Zajmuje się psychoterapią, psychoprofilaktyką i  psychoedukacją, trenowaniem umiejętności psychologicznych w  pracy wychowawczej głównie z adolescentami, zagrożeniami związanymi z dojrzewaniem (autoagresja, przemoc rówieśnicza).

Instytucje: