Kod szkolenia:
170WR
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Tematyka:
  • rozpoznawanie fałszywych wiadomości (fake news),
  • weryfikacja i krytyczna ocena informacji w środowisku cyfrowym,
  • sposoby zgłaszania podejrzanych informacji do weryfikacji eksperckiej (fact-checking),
  • narzędzia online wspierające kształtowanie kompetencji wyszukiwania i filtrowania informacji.
Cel:
  • zrozumienie znaczenia umiejętności wyszukiwania i krytycznej oceny informacji w środowisku cyfrowym,
  • trening umiejętności efektywnego i celowego wyszukiwania informacji online oraz ich oceny pod kątem wiarygodności i rzetelności,
  • rozpoznawanie cech charakterystycznych fake news i różnic między autentycznymi treściami a sfałszowanymi lub zmanipulowanymi,
  • poznanie sposobów zgłaszania podejrzanych informacji do weryfikacji eksperckiej (fact-checking),
  • analiza wpływu dezinformacji na edukację i kondycję psychofizyczną uczniów,
  • poznanie metod kształcenia u uczniów umiejętności samodzielnego rozpoznawania dezinformacji.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczba godzin:
do 3
Prowadząca:
Katarzyna Wilk
Cena:
1000 zł lub 700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 50 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Wilk – nauczyciel-konsultant

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.