Kod szkolenia:
199WR
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół.
Tematyka:
  • sytuacja ucznia z doświadczeniem migracji,
  • metody wspierania ucznia z doświadczeniem migracji – przepisy prawa oświatowego i zasady edukacji włączającej,
  • przedstawienie metody nauczania języka edukacji szkolnej JES-PL.
Cel:
zapoznanie nauczycieli z możliwościami wsparcia uczniów z doświadczeniem migracji, wynikającymi z prawa oświatowego:
  • wsparcie dla edukacji włączającej uczniów z doświadczeniem migracji,
  • zapoznanie nauczycieli z metodą podniesienia poziomu znajomości języka polskiego jako języka edukacji szkolnej przez uczniów z doświadczeniem migracji.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
do 3
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 35 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Dzięgiel – nauczyciel-konsultant

Absolwentka filologii słowiańskiej i polskiej – Wydział Filologiczny UŚ, "Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie" w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), "Organizacja i zarządzanie oświatą" (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczycielka dyplomowana, regionalna liderka programu "Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole" Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatorka kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trenerka edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, metody nauczania języka polskiego jako obcego, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.