Kod szkolenia:
212WR
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli.
Tematyka:
Żyjemy, uczymy się i pracujemy w cyfrowym świecie – świecie technologii, informacji i wiedzy. Dlatego jako nauczyciele różnych przedmiotów poszukujemy ciekawych narzędzi wspomagających proces nauczania-uczenia się oraz podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przez naszych uczniów, poszukujemy narzędzi, które nie tylko pomogą realizować zajęcia w ciekawy sposób, ale też przygotują uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji.

aplikacja Padlet – cyfrowa, wirtualna tablica do której można przypinać kartki z tekstem, zdjęcia, filmiki, linki i krótkie nagrania audio. Pozwala rysować i przypinać rysunki, zdjęcia, dodawać pliki z komputera. Służy do gromadzenia, porządkowania i grupowania tematycznego różnych zasobów cyfrowych oraz dzielenia się nimi z innymi użytkownikami sieci.

oraz inne pomysły na zajęcia z komputerem.

Cel:
WIEDZA
  • zaznajomienie nauczycieli z podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami związanymi z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

KOMPETENCJE

  • rozwijanie zainteresowań informatycznych nauczycieli przez wskazanie w jaki sposób komputer może być narzędziem pożytecznym w pracy, nauce, zabawie,
  • wskazanie na wykorzystanie komputera przez każdego nauczyciela w trakcie przygotowywania materiałów pomocniczych do lekcji,
  • wdrażanie do wykorzystania komputera jako środka dydaktycznego wnoszącego nową jakość do szkoły na każdym etapie nauczania,

POSTAWA

  • wdrażanie do pracy samokształceniowej w pracy z komputerem.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
do 3
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sebastian Koczy – nauczyciel-konsultant

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

Instytucje: