Kod szkolenia:
36R
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej, pedagodzy i psycholodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Tematyka:
 • charakterystyka pokoleń Baby Boomers, X, Y, Z, iGen, Alfa,
 • wiedza na temat różnic pokoleniowych pomiędzy generacjami Baby Boomers, X, Y, Z i iGen, Alfa
 • mocne strony poszczególnych pokoleń,
 • prawdy i mity dotyczące poszczególnych pokoleń.
 • metody i techniki pracy z uczniami pokolenia Z - efektywne zarządzanie międzypokoleniowe:
 • wyznaczanie celów, podział zadań – podejście poszczególnych pokoleń do planowania i realizacji celów,
 • motywowanie i angażowanie poszczególnych pokoleń – mapa motywatorów i demotywatorów poszczególnych generacji,
 • rozwój kompetencji w zakresie budowania współpracy, zaangażowania, motywowania adekwatnego do pokolenia,
 • siła komunikacji w motywującym zarządzaniu międzypokoleniowym – preferowane sposoby komunikacji poszczególnych pokoleń, potrzeby komunikacyjne i blokady komunikacyjne poszczególnych pokoleń, projektowanie komunikacji dostosowanej do pokoleń BB, X, Y, Z, iGen, Alfa,

radzenie sobie z konfliktami wynikającymi z różnic międzypokoleniowych:

 • główne przyczyny nieporozumień i konfliktów pokoleniowych,
 • blokady utrudniające porozumienie w zespołach międzypokoleniowych,
 • międzypokoleniowa asertywność,
 • budowanie zespołów w oparciu o różnorodność pokoleniową.
Cel:
nauczyciele poznają metody i techniki pracy z uczniami pokolenia Z - efektywne zarządzanie międzypokoleniowe.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
do 3
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 100 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek – kierownik, nauczyciel-konsultant

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

Instytucje: