Kod szkolenia:
510WR
Adresaci:
nauczyciele.
Tematyka:
Zestaw 3 szkoleń "na żywo" w pracowni komputerowej placówki.

SPOTKANIE 1 - "dla najmłodszych – kl. 1-3"

 • W ramach spotkania – wprowadzenie teoretyczne, ukazanie, iż postęp technologiczny jest obecnie bardzo dynamiczny, coraz bardziej sprawdzają się w edukacji metody wykorzystujące zarówno kreatywność, jak i nowe technologie, a zatem omówienie, pod kątem kl. 1-3, metody STEAM – innowacyjnego podejścia do nauki opartego na technologii, inżynierii, sztuce i matematyce, co ma na celu wykorzystanie tkwiącego w uczniu potencjału w najbardziej efektywny sposób oraz zestaw metodycznych wskazówek i inspiracji dla nauczycieli kl. 1-3.
 • W ramach zajęć praktycznych, zapoznanie z aplikacjami internetowymi, takimi jak: Wordart, Jigsawplanet, Storyjumper, Buliba, Gdy dla dzieci, Avatar maker, itp.

SPOTKANIE 2 - "dla trochę starszych – kl. 4-6"

 • W ramach spotkania – wprowadzenie teoretyczne, ukazanie, iż postęp technologiczny jest obecnie bardzo dynamiczny, coraz bardziej sprawdzają się w edukacji metody wykorzystujące zarówno kreatywność, jak i nowe technologie, a zatem omówienie, pod kątem kl. 4-6, metody STEAM – innowacyjnego podejścia do nauki opartego na technologii, inżynierii, sztuce i matematyce, co ma na celu wykorzystanie tkwiącego w uczniu potencjału w najbardziej efektywny sposób) oraz zestaw metodycznych wskazówek i inspiracji dla nauczycieli kl. 4-6.
 • W ramach zajęć praktycznych, zapoznanie z aplikacjami internetowymi, takimi jak: Classroomscreen, Whiteboard, Jamboard, Canva, Kahoot, Padlet, itp.

SPOTKANIE 3 - "dla doświadczonych – kl. 7-8"

 • W ramach spotkania – wprowadzenie teoretyczne, ukazanie, iż postęp technologiczny jest obecnie bardzo dynamiczny, coraz bardziej sprawdzają się w edukacji metody wykorzystujące zarówno kreatywność, jak i nowe technologie, a zatem omówienie, pod kątem kl. 7-8, metody STEAM – innowacyjnego podejścia do nauki opartego na technologii, inżynierii, sztuce i matematyce, co ma na celu wykorzystanie tkwiącego w uczniu potencjału w najbardziej efektywny sposób) oraz zestaw metodycznych wskazówek i inspiracji dla nauczycieli kl. 7-8.
 • W ramach zajęć praktycznych, zapoznanie z aplikacjami internetowymi, takimi jak: Google Workspace, Prezi, Genially, Zintegrowana Platforma Edukacyjna.
Cel:
WIEDZA
 • zaznajomienie nauczycieli z podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami związanymi z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

KOMPETENCJE

 • rozwijanie zainteresowań informatycznych nauczycieli przez wskazanie w jaki sposób komputer może być narzędziem pożytecznym w pracy, nauce, zabawie,
 • wskazanie na wykorzystanie komputera przez każdego nauczyciela w trakcie przygotowywania materiałów pomocniczych do lekcji,
 • wdrażanie do wykorzystania komputera jako środka dydaktycznego wnoszącego nową jakość do szkoły na każdym etapie nauczania,
 • wskazanie na ważność doboru właściwego oprogramowania edukacyjnego.

POSTAWA

 • wdrażanie do pracy samokształceniowej w pracy z komputerem.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
9 (3 spotkania po 3 godz.)
Prowadzący:
Sebastian Koczy, Sabina Furgoł
Cena:
1350 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzących:

Sebastian Koczy – nauczyciel-konsultant

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

Sabina Furgoł – nauczyciel-konsultant

Polonistka – (Wydział Filologiczny, UŚ), zarządzanie w oświacie; ocenianie i ewaluacja dydaktyczna (studia podyplomowe). Posiada praktyczne doświadczenie w pracy na stanowisku trenera, nauczyciela różnych typów szkół i placówek, w tym pracy ze studentami. Posiada doświadczenie jako wicedyrektor i dyrektor publicznej wojewódzkiej placówki doskonalenia. Ekspert programu PO WER, RPO. Egzaminator egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego z języka polskiego. Autorka licznych publikacji dla nauczycieli m.in: Poradnika dla nauczycieli. Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiot uzupełniający Przyroda, Historia i społeczeństwo oraz Metoda WebQuest. Poradnik dla nauczyciela.

Specjalizuje się w szkoleniach/projektach z zakresu: oceniania kształtującego, ewaluacji dydaktycznej zarządzania i przywództwa w edukacji, organizacji wspomagania w szkołach, nowoczesnych metod nauczania, budowania zespołu, wykorzystania TIK w edukacji, nauczania zdalnego, pozyskiwania środków unijnych m.in. z RPO, POWER.