Logo: Konferencja podsumowująca II edycję kampanii społecznej "czytajMY"

Program konferencji:

15:00 – 15:30 Powitanie uczestników, przedstawienie gościa specjalnego konferencji, omówienie działańpodjętych w ramach II  edycji kampanii

Joanna Szeligowska

15:30 – 16:30 "Jak wykorzystywać książki w budowaniu u dzieci poczucia własnej wartości, odporności psychicznej i  pozytywnej relacji z rówieśnikami"

wystąpienie gościa specjalnego, pani Urszuli Młodnickiej, autorki serii książek o  Pinku

16:30 – 16:45 Omówienie działań podjętych w ramach prowadzonych webinariów

Magdalena Wieczorek

16:45 – 17:00 Prezentacja otwartych zasobów edukacyjnych zgromadzonych w ramach kampanii "czytajMY" i "Ratownicy Czytelnictwa"

Katarzyna Wilk

17:00 – 17:15 Przedstawienie planów na III edycję kampanii

Joanna Szeligowska

Kod szkolenia:
22K/O/IV
Forma:
Adresaci:
bibliotekarze i nauczyciele przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.
Tematyka:
  • omówienie działań podjętych w ramach II edycji kampanii społecznej "czytajMY" adresowanej do nauczycieli i opiekunów młodszych czytelników;
  • "Jak wykorzystywać książki w budowaniu u dzieci poczucia własnej wartości, odporności psychicznej i pozytywnych relacji z rówieśnikami" – wystąpienie pani Urszuli Młodnickiej, autorki serii książek o Pinku;
  • prezentacja otwartych zasobów edukacyjnych zgromadzonych w ramach kampanii "czytajMY" i Ratownicy Czytelnictwa;
  • przedstawienie planów na III edycję kampanii społecznej "czytajMY".
Cel:
  • zapoznanie uczestników z podsumowaniem II edycji kampanii społecznej "czytajMY";
  • wysłuchanie wystąpienia gościa specjalnego, pani Urszuli Młodnickiej, autorki serii książek o Pinku;
  • przedstawienie otwartych zasobów edukacyjnych zgromadzonych w ramach kampanii "czytajMY" i "Ratownicy Czytelnictwa";
  • zapoznanie uczestników z planami na kolejną, III edycję kampanii.
Termin:
6 czerwca 2023 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Joanna Szeligowska, Magdalena Wieczorek, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Urszula Młodnicka, Katarzyna Wilk, Magdalena Wieczorek, Joanna Szeligowska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Urszula Młodnicka – psycholog dziecięca, ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka wielu scenariuszy i programów edukacyjnych dla dzieci, czym z wielką radością zajmuje się na co dzień. Autorka książek dla dzieci: bestsellerowej "Jesteś ważny, Pinku" o poczuciu własnej wartości oraz nominowanych do Bestsellerów Empiku: "Jesteś prawdziwym przyjacielem, Pinku" o relacjach z rówieśnikami i "Odwagi Pinku!" o odporności psychicznej. Obecnie pracuje nad książką o asertywności i stawianiu granic. Oczywiście dla dzieci i rodziców trochę też.

Joanna Szeligowska

Ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Śląskim i studia podyplomowe będące wspólnym projektem Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie i National University of Ireland, Galway. Nauczyciel dyplomowany.

Wcześniej związana z Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, obecnie pracuje w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. W ROM-E Metis zajmuje się przygotowaniem kandydatów do egzaminu nadającego kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych i występuje w roli tłumacza podczas konferencji z zagranicznymi gośćmi.

Zafascynowana kulturą anglosaską, z pasją uczy angielskiego, wierząc, podobnie jak Nelson Mandela, że: "Jeśli przemówisz do człowieka w jego języku, przemówisz do jego serca". Jej miejscem na Ziemi jest Londyn, do którego stara się wracać jak najczęściej.

Z miłości do książek i ludzi wymyśliła i współprowadzi kampanię społeczną "czytajMY".

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.